Photos and Video from drama “Thin Ice” – 04/09/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and Video from drama “Thin Ice” – 04/09/2023
How to find a slim chance of survival under the net of heaven and earth?
Meeting again unexpectedly, it’s a completely new change (like a facelift). Whether or not he can accomplish by deception (crossing the sea by deception), it depends on how the secret agent counter every move.
He is Lu Bu who is willing to risk his life and also Mitsuo Asai who is unrestrained and does whatever he pleases. She is the brave and strong Yu Chun Yang, and the well-educated and knowledgeable Wang Kai Ya.
Peng Guan Ying Studio also posted a behind-the-scenes video from drama “Thin Ice”.
It’s the hidden diary of boss “Qian”, waiting to be hacked open…
Sources:
• Weibo @电视剧薄冰 (Drama “Thin Ice”), 04/09/2023 – 1, 2
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho phim “Băng Mỏng” – 09/04/2023

Trang phim đăng hình của nhân vật Trần Thiển.

Làm sao tìm được một tia hy vọng sống sót dưới thiên la địa võng? Cuộc hội ngộ đột ngột đã trở thành diện mạo mới hẳn. Có thể giấu trời để đi qua biển lớn hay không, điều đó tùy thuộc vào vương bài đặc công gặp chiêu tiếp chiêu như thế nào.
Anh ta là Lữ Bố, người xuất sinh nhập tử, và cũng là Mitsuo Asai, người phóng túng, làm gì tùy ý. Cô ấy là Dư Xuân Dương dũng cảm, kiên cường, và cũng là Vương Khai Nhã tri thự đạt lý.
Phòng làm việc đăng video với cảnh hậu trường phim “Băng Mỏng“.
Nhật ký ẩn của boss “Thiển”, chờ đợi được mở khóa ra…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *