Photos and video from “Hello, Saturday” show – 04/08/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and video from “Hello, Saturday” show – 04/08/2023

Our idol posted photos taken when he was recording for the variety show “Hello, Saturday“.

#Who do you most want to travel with?#
It’s such a relaxing time to travel,
so of course I want to be with everyone.
Let’s meet at “Hello Saturday” tonight at 7:30!
Bringing fun, let’s set off now!
​​​​
Peng Guan Ying Studio also posted photos from the day of the recording.
Get ready to go see “Hello, Saturday” with boss Peng Guan Ying to start your leisure time. Tune to Hunan TV & Mango TV to watch “Hello, Saturday” for more fun at 7:30 tonight!
The page for Sina Variety Shows also posted the video clip with Peng Guan Ying and Wang Chu Ran participating in this show.
Is there anyone who doesn’t know that Peng Guan Ying and Wang Chu Ran are coming to “Hello, Saturday” to have fun?
Qian Zheng couple is really here this time and ready to sprinkle sugar ahead. On this Saturday night at 7:30, sweetness is coming, so let’s get ready to start supporting.
Sources:
• Weibo @彭冠英, 04/08/2023 at 13:13 (CST)

Vietnamese Translation:

❄Hình ảnh và video cho chương trình “Xin Chào Thứ 7

Thần tượng chúng mình đăng hình chụp trong buổi ghi hình chương trình tạp kỹ “Xin Chào Thứ 7“.

#Bạn muốn đi du lịch cùng ai nhất?#
Thời gian thư giãn như vậy khi đi du lịch,
tất nhiên tôi muốn đi cùng mọi người.
Hẹn gặp nhau tại “Xin Chào Thứ 7” tối nay lúc 7:30!
Mang theo niềm vui, hãy xuất phát tức khắc!
Phòng làm việc cũng đăng thêm hình ảnh buổi ghi hình.
Hãy chuẩn bị để đến với “Xin Chào Thứ 7” cùng với boss Bành Quán Anh để bắt đầu thời gian tiêu khiển của bạn. Theo dõi “Xin Chào Thứ 7” trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, cùng tăng thêm niềm vui tối nay vào lúc 7:30!
Trang Chương trình tạp kỹ Sina cũng đăng đoạn video với sự tham gia của Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên trong chương trình này.
Có ai không biết là Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên đến vui chơi trong chương trình “Xin chào thứ 7” hay không?
Cặp đôi Khiêm Tranh lần này thực sự đến đây, sẵn sàng rắc đường phía trước. Tối thứ 7 này vào lúc 7:30 sự ngọt ngào sẽ đến, hãy chuẩn bị để bắt đầu ủng hộ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *