Peng Guan Ying and studio post new photos and videos – 04/20/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photo from livestream event – 04/20/2023

Our idol posts photos from drama “Thin Ice” on Weibo and a video on Douyin.

#Focus on a sense of daily life#
Random pictures of Chen Qian
He also posted a video on Douyin after that.
#Star attraction plan#
“Qian” transforms a bit!
His studio also posted video for the drama.
Bang bang! Come quickly and experience the large-scale heartbeat sniping scene 💓 from boss Peng Guan Ying, and tell me you have fallen down in how many seconds.
How many suits does boss Peng Guan Ying have in his wardrobe? 🤔 Every appearance has its own distinguishing feature, so come quickly and check out agent Qian in hundreds of disguises. 💕

 

Sources:
•  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 04/20/2022 – 1, 2
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc đăng hình và video – 17/04/2023

Thần tượng chúng mình đăng hình trong phim “Băng Mỏng“.

#Chú trọng cảm giác trong cuộc sống thường ngày#
Chụp hình ngẫu nhiên của Trần Thiển
Sau đó, anh đăng thêm video trên Douyin.
#Kế hoạch lực hấp dẫn của ngôi sao#
“Thiển” biến đổi một chút!
Phòng làm việc cũng đăng video cho phim.
Bang bang! Come quickly and experience the large-scale heartbeat sniping scene 💓 from boss Peng Guan Ying, and tell me you have fallen down in how many seconds.
Boss Bành Quán Anh có bao nhiêu bộ đồ tây trong tủ quần áo? 🤔 Mỗi lần xuất hiện đều có nét đặc sắc, hãy mau đến và kiểm nhận đặc công đa dạng bách biến. 💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *