Photos and Video from drama “Thin Ice” – 04/26/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and Video from drama “Thin Ice” – 04/26/2023
Old friends meet again, but things have changed with the passage of time. The situation is difficult to distinguish, and it is difficult to distinguish friend from foe.
Peng Guan Ying Studio also posts photos for this drama.
The hidden road has difficult tasks, so go towards justice with faith. Known as an excellent agent 🕵️, Chen Qian (Peng Guan Ying) has careful thinking and hidden cutting edge abilities.
Our idol also posted a video.
Regaining trust is not easy.
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho phim “Băng Mỏng” – 26/04/2023
Bạn cũ trùng phùng, nhưng thời gian qua đi, hoàn cảnh cũng thay đổi. Tình thế khó nhận rõ, và là bạn hay kẻ thù thật khó để phân biệt.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng hình ảnh cho phim.
Con đường ẩn giấu với những nhiệm vụ gian nan, nên đi đến chính nghĩa với niềm tin.
Thân mang danh là một người đặc công ưu tú 🕵️, Trần Thiển (Bành Quán Anh) mang tâm tư cẩn trọng và sự sắc bén giấu kín.
Thần tượng chúng mình cũng đăng một đoạn video.
Lấy lại sự tín nhiệm không dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *