Photos and Video from drama “Thin Ice” – 04/25/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Photos and Video from drama “Thin Ice” – 04/25/2023
Meeting at a different place and telling each other their inner feelings.
Revive the old dream, and feeling memories of the past at the present.
Peng Guan Ying Studio also posts a video for this drama.
Chen Qian (Peng Guan Ying) returns to Chongqing. Daily it seems to be like this: On the surface, he is laid back (Buddhist-style), but in fact he is operating secretly. This time he will be doing great things in silence.
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho phim “Băng Mỏng” – 25/04/2023
Gặp gỡ nhau ở nơi khác, kể với nhau những lời tận đáy lòng.
Ôn lại giấc mơ cũ, cảm nhận hoài niệm về quá khứ ở hiện tại.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng đoạn video cho phim.
Trần Thiển (Bành Quán Anh) trở lại Trùng Khánh, và hàng ngày đều như thế này: Bề ngoài thì như Bụt nằm im nhưng thực chất là đang hoạt động bí mật, và lần này sẽ thầm lặng làm đại sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *