Peng Guan Ying Studio posts photos and video for drama “Thin Ice” – 04/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photos and video for drama “Thin Ice” – 04/28/2023
The final chapter of Qian’s hidden diary is here. The mood at the film set is switched in one second. The ultimate confrontation starts, so continue to pay attention tonight!
The dawn lies ahead.
The benefits are released; our studio has prepared boss Peng Guan Ying’s HD wallpapers for everyone. ㊗️ Happy holidays!
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình và video cho phim “Băng Mỏng” – 28/04/2023
Chương cuối cùng của nhật ký giấu kín của Thiển đã đến. Trạng thái trên phim trường được chuyển đổi trong một giây. Trận đấu cuối cùng đang diễn ra, hãy tiếp tục theo dõi vào tối nay!
Ánh bình minh đang ở phía trước.
Phúc lợi được tung ra, phòng làm việc đã chuẩn bị hình nền HD của boss cho mọi người. ㊗️ Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *