Peng Guan Ying posts new photos and video – 05/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying posts new photos and video – 05/03/2023
Happy holiday!
#May 1st was spent like this#
Happy holiday ✨
#My May 1st was spent like this#
Our idol also updated his profile picture on Weibo with the 1st picture shown above.
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình và video mới – 03/05/2023
Kỳ nghỉ vui vẻ!
#Ngày 1 tháng 5 đã qua như thế này#
Ngày lễ vui vẻ✨
#Ngày 1 tháng 5 của tôi đã qua như thế này#
Thần tượng chúng mình cũng đã thay hình đại diện trên Weibo với tấm hình đầu tiên ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *