Peng Guan Ying Studio posts new photos and video – 05/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts new photos and video – 05/03/2023
Holiday benefits announcement! Boss Peng Guan Ying’s latest photo is coming soon.
Presenting a big hit – handsome boss Peng Guan Ying! Catch the last part of the holiday and be happy!
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình và video mới – 03/05/2023
Thông báo phúc lợi ngày lễ! Ảnh mới nhất của boss Bành Quán Anh sắp ra mắt.
Gửi tặng cú hit – boss Bành Quán Anh soái khí! Hãy nắm lấy và tận hưởng phần cuối của kỳ nghỉ và vui vẻ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *