Photos from drama “Thin Ice” – 05/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 05/03/2023

Looking back at past events, it involved being anonymous with cover-ups. In a sharp confrontation, the outcome is hard to tell.

Behind the peace, there are always people who contributed silently, and the mission of hiding in the dark night has been successfully completed.

•  Source: Weibo @电视剧薄冰 (Drama “Thin Ice”): 05/02/2023 and 05/03/2023
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 03/05/2023

Nhìn lại chuyện cũ là việc ẩn danh và che giấu bản thân. Trong một cuộc đối đầu gay gắt, thắng bại khó phân.

Đằng sau hòa bình luôn có những con người âm thầm đóng góp, và nhiệm vụ ẩn núp trong đêm tối đã được hoàn thành viên mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *