News about Drama “The White Castle” – 05/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  News about Drama “The White Castle” – 05/11/2023
Drama “White Castle” starring Peng Guan Ying, Tu Song Yan, and Ge Yue Xi, has obtained the distribution license yesterday (on 05/09/2023). Hunan Satellite TV and Mango TV are ready to broadcast.
Riding the wind in May, enjoy going together!
Come to Mango TV to make a reservation for a touching drama!
Pay attention early to the soon to be explosive blast, and witness the reservation with the great Doctor Wang!
Participate in the “White Castle” reservation activity to speed up the beginning of the story with “Four Heroes of the Emergency Department”!
Drama “White Castle” has 40 episodes, and Peng Guan Ying plays the male lead as Dr. Wang Yang Ming.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Tin tức phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 05/11/2023
Bộ phim “Lâu Đài Màu Trắng” với sự tham gia của Bành Quán Anh, Đồ Tùng Nham và Cái Nguyệt Hy đã được cấp phép phát sóng ngày hôm qua (09/05). Đài Truyền hình vệ tinh Hồ Nam và Mango TV đã sẵn sàng phát sóng.
Đạp gió tháng 5, cùng hưởng thụ sự đồng hành bên nhau!
Đến với Mango TV để đặt hẹn xem bộ phim cảm động!
Hãy chú ý sớm đến sự bùng nổ sắp tới, và chứng kiến cuộc hẹn với Bác sĩ Vương vĩ đại!
Cùng tham gia hoạt động và đặt hẹn với “Lâu Đài Màu Trắng” để tăng tốc sự bắt đầu của câu chuyện về “Tứ kiệt khoa cấp cứu”!
Phim “Lâu Đài Màu Trắng” có 40 tập, và Bành Quán Anh đảm nhận vai nam chính – bác sĩ Vương Dương Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *