Drama “Thin Ice” broadcast on Anhui TV

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Drama “Thin Ice” broadcast on Anhui TV
After premiering on Hunan TV and Mango TV in April, drama “Thin Ice” is now picked up by Anhui TV. It will be aired starting on May 15 at 7:30 (CST) every night.
In addition, we’re sharing pictures of the book version with Peng Guan Ying as special agent Chen Qian on the cover.
•  Weibo @电视剧薄冰 (Drama “Thin Ice”), 05/05/2023 and 05/06/2023
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Băng Mỏng” chiếu trên đài TV An Huy
Sau khi lên sóng lần đầu tiên trên đài TV Hồ Nam và Mango TV vào tháng 4, bộ phim “Băng Mỏng” lại được chiếu trên đài TV An Huy. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 mỗi tối từ ngày 15 tháng 5.
Trang mình cũng chia sẻ hình của tiểu thuyết “Băng Mỏng” với Bành Quán Anh trong vai đặc công Trần Thiển trên trang bìa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *