Happy 520 Day in 2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Happy 520 Day in 2023
Our idol updates Weibo on 520 Day.
🫶
#Summer Confession Season#​​​​
His studio also updated a video.
Boss Peng Guan Ying’s 520 heart-fluttering bonus scene is coming, quickly come and accept this wave of the love sniper 💓!

Vietnamese Translation:

❄  Chúc mừng ngày lễ tình nhân 520 năm 2023

Thần tượng chúng mình cập nhật cho ngày lễ 520.

🫶
#Mùa hè, mùa tỏ tình#​
Phòng làm việc cũng đăng thêm video.
Cảnh hậu trường ngày lễ 520 khiến trái tim rung động của boss Bành Quán Anh đã đến, mau đến và đón nhận làn sóng bắn trúng tình yêu này💓!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *