Thailand travel vlog with Peng Guan Ying – 11/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Thailand travel vlog with Peng Guan Ying – 11/22/2023

Our idol posts a video clip.

Seaside travel journal

His studio also updates with the behind-the-scenes video.

Boss Peng Guan Ying travel vlog is released. Directly capture the joyful atmosphere of the scene and check out every healing moment!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄ Video du lịch Thái Lan cùng Bành Quán Anh – 22/11/2023
Thần tượng chúng mình đăng lên đoạn video ngắn.
Nhật ký du lịch bờ biển
Phòng làm việc cũng cập nhật thêm cảnh video hậu trường buổi chụp ảnh.
Vlog du lịch của boss Bành Quán Anh đã được phát ra. Hãy trực tiếp ghi lại bầu không khí vui vẻ tại hiện trường và kiểm tra xem từng khoảnh khắc chữa lành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *