Peng Guan Ying Studio posts video for Lunar New Year – 02/09/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts video for Lunar New Year – 02/09/2024
Bid farewell to the old year, start a new journey, and welcome the new year with Boss Peng Guan Ying! Wishing everyone good luck in the Year of the Dragon and Happy New Year!

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng video dịp Tết – 09/02/2024
Tạm biệt năm cũ, khởi đầu hành trình mới và chào đón năm mới cùng Boss Bành Quán Anh! Chúc mọi người Long Niên Đại Cát và tân xuân vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *