Peng Guan Ying | Weibo and Douyin Updates – 02/09/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying | Weibo and Douyin Updates – 02/09/2024
The dragon is soaring,
the future is bright
life is prosperous,
career is exploding.
Good luck in the Year of the Dragon!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo và Douyin – 09/02/2024
Dáng rồng bay bổng
Tương lai tươi sáng
cuộc sống dư dả
Sự nghiệp bùng nổ
Long niên cát tường!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *