Booting for new drama – 03/18/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Booting for new drama – 03/18/2024
Today our idol attended the booting ceremony for new drama “Who’s Lying?” at Haikou, Hainan.
Good luck with filming! Hope that filming will go smoothly!
Let’s say hello to character Lu Zhu! This time he plays a cop named Lu Zhu along with forensic examiner Tong Yan, played by actress Zhou Dong Yu.
• Source: Weibo, 03/18/2024: 1, 2, 3

Vietnamese Translation:

❄  Khai máy phim mới – 18/03/2024
Hôm nay thần tượng nhà mình đã dự lễ khai máy phim “Pháp Y Đồng Ngôn” (tên nguyên tác “Cộng Sinh”) tại Hải Khẩu, Hải Nam.
Khai máy đại cát! Chúc anh ấy quay phim thuận lợi.
Xin chào nhân vật Lữ Trục! Lần này anh ấy đóng vai cảnh sát Lữ Trục bên cạnh bác sĩ pháp y Đồng Ngôn, do nữ diễn viên Châu Đông Vũ đóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *