Photo from Drama “The Tale of Rose” Screening Ceremony

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “The Tale of Rose” Screening Ceremony
Witness flowers blossoming in a romantic time!
Nice-looking photo from the screening ceremony is surprisingly released, all you precious people come and collect the picture together!
Stay tuned to CCTV-8 & Tencent Video on June 8th at 19:30 (CST).

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh trong buổi lễ ra mắt phim “Câu Chuyện Hoa Hồng”
Chứng kiến hoa nở trong thời gian lãng mạn!
Hình ảnh đẹp từ buổi lễ ra mắt phim đã bất ngờ được tung ra, các bạn yêu quý hãy mau đến cùng nhau nhận hình!
Hãy đón xem trên CCTV-8 & Tencent Video vào 19h30 ngày 8/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *