Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – 06/10/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – 06/10/2024

His studio posted a video of scenes from the drama “The Tale of Rose“.

He is exactly my ideal type (an orientation sniper with accurate control). Directly observe and feel the charming moments of Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying).

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 08/06/2024
Phòng làm việc đăng lên video với cảnh trong phim “Câu Chuyện Hoa Hồng“.
Anh ấy là hình mẫu lý tưởng (bắn tỉa định hướng của bạn và điều khiển chính xác). Hãy nhận thức và cảm nhận khoảnh khắc quyến rũ của Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *