Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/10/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/10/2024
The drama page posted a behind-the-scenes video.
Huang Yi Mei and Zhuang Guo Dong’s love diary is about how they were always stuck together anytime and anywhere during their passionate romance period. When Huang Yimei sensed that she was not respected, she said, “Don’t get close.” Zhuang Guo Dong, who came to find Huang Yi Mei, was not only fiercely “stepped on” the foot by her, but was also imitated by the director with his limping appearance. In the end, he could only leave the scene being “heartbroken”.
New photos were also posted.
I can be longing and feeling unstable, but gradually understand the meaning of love and still firmly protect myself.
Seven days a week, daily Huang Yi Mei (Liu Yi Fei) and Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) send new progress in their romance.
Sources:
•  Photos: Weibo @电视剧玫瑰的故事 (Drama “The Tale of Rose”), 06/10/2024: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 09/06/2024

Trang phim đăng video cảnh hậu trường.

Nhật ký tình yêu của Hoàng Diệc Mai và Trang Quốc Đống cho thấy trong thời gian cuồng nhiệt yêu nhau, họ luôn dính ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Khi Hoàng Diệc Mai nhận thấy mình không được tôn trọng, cô đã nói “Đừng đến gần”. Trang Quốc Đống đến tìm Hoàng Diệc Mai không chỉ bị cô dốc sức “giẫm lên” chân mà còn bị đạo diễn bắt chước theo bộ dạng tập tễnh, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi cảnh quay với “tim vỡ”.

Hình ảnh mới cũng được đăng lên.

Tôi có thể cảm thấy khao khát, có thể bất an, nhưng dần dần hiểu được ý nghĩa của tình yêu và cũng vẫn thế kiên quyết bảo vệ bản thân mình.
Bảy ngày một tuần, Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) và Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) gửi đến những tiến triển mới trong tình yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *