Drama Calendar for “The Tale of Rose” Drama Calendar

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Drama Calendar for “The Tale of Rose” – 06/08/2024
Let’s follow this exciting drama and watch Zhuang Guo Dong!
Notice the dates/episodes with small icons, which indicate the episodes that Zhuang Guo Dong will appear in.
Also, we can try to guess how these icons are related to the story.
– Episodes 19-20: According to some previews, Zhuang Guo Dong comes back to China to find Huang Yi Mei. They meet again, but we already know what her decision is since there are 3 guys after her first love.
– Episodes 27-28: There’s a jelly icon and a little girl (must be Huang Yi Mei’s daughter). Guo Dong’s name has similar pronunciation in Chinese to the word jelly, so ‘Jelly’ is the nickname given by fans for this character.
– Episodes 29-30: Does that look like a funeral flower arrangement?
Does anyone want to predict what these icons mean? Let’s continue to watch the drama!

Vietnamese Translation:

❄  Lịch chiếu phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 08/06/2024
Hãy cùng theo dõi phim và xem nhân vật Trang Quốc Đống!
Các bạn chú ý đến những icon nhỏ cạnh ngày chiếu/tập phim, đây là những tập có sự xuất hiện của Trang Quốc Đống.
Chúng mình có thể đoán thử xem những icon này liên quan gì đến câu chuyện.
– Tập 19-20: Dựa theo cảnh preview, Trang Quốc Đống trở về Trung Quốc và tìm Hoàng Diệc Mai. Họ gặp gỡ lại, nhưng chúng mình đã biết cô ấy quyết định ra sao vì còn có 3 anh chàng sau tình đầu.
– Tập 27-28: Có hình thạch rau câu và một bé gái (chắc là con gái của Hoàng Diệc Mai). Tên của Quốc Đống lại đồng âm với từ thạch trong tiếng Trung, cho nên từ “thạch” này là tên gọi thân yêu của fan dành cho nhân vật.
– Tập 29-30: Hình như đó là vòng hoa tang lễ phải không?
Các bạn có muốn tiên đoán xem những hình icon này có ý nghĩa là gì hay không? Hãy tiếp tục theo dõi phim nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *