Photo from drama “The Tale of Rose” Episode 19

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The Tale of Rose” Episode 19

Love spreads in the days of fireworks flaring, lighting up every corner of life.

{Eric Zhuang Guo Dong is finally returning from France in episode 19. He returned late after 5 long years and tried to meet up with Rosie again.)

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” Tập 19
Tình yêu lan tỏa trong những ngày pháo hoa bùng lên, thắp sáng mọi góc cạnh trong sinh mệnh.
{Trang Quốc Đống rốt cuộc đã từ Pháp trở về trong tập 19. Anh trở về muộn mất sau 5 năm dài và muốn tìm gặp lại Hoa Hồng.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *