Photo from Drama “Teresa Teng” – 06/16/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “Teresa Teng” – 06/16/2024
Miss Teresa Teng’s singing voice travels through time, and each melody carries a story of growth. Let’s reminisce about the past and find the traces of time in the light and shadow.
{Our idol plays character Zhou Tai Sheng, the first love of the the female lead in this drama.}

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Chỉ Mong Người Dài Lâu” – 16/06/2024
Giọng hát của cô Đặng Lệ Quân vượt qua thời gian, và mỗi giai điệu đều mang chuyện về quá trình trưởng thành. Hãy cùng hồi tưởng lại quá khứ và tìm kiếm dấu ấn thời gian trong ánh sáng và bóng tối.
{Thần tượng chúng mình đóng vai Chu Đài Sinh, là mối tình đầu của nữ chính trong phim này.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *