Photo from Drama “Teresa Teng” – 06/23/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “Teresa Teng” – 06/23/2024
If the singing voices are the messengers of time, conveying long-lasting, lingering feelings, then words are the source of love, gently soothing the lonely heart.
The poster with golden quotes are delivered, let’s feel the deep meaning in the lines together.
Character Zhou Tai Sheng:
In this world, having someone to long for is also a blessing.
{Anh ấy đang nhắc về mối tình đầu với nhân vật nữ chính, cô Đặng Lệ Quân, trong phim.}

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Chỉ Mong Người Dài Lâu” – 23/06/2024
Nếu giọng hát là sứ giả truyền tin của thời gian, truyền tải cảm xúc đọng lại lâu dài thì ngôn từ là nguồn nước của tình yêu, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô đơn.
Poster với những câu nói hoàng kim đã được gửi đến, chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận ý nghĩa sâu sắc trong những dòng chữ (lời thoại).
Nhân vật Chu Đài Sinh:
Có người để mình có thể tưởng nhớ trên thế gian này, đó cũng là một điều hạnh phúc.
{He is referring to his first love with main female character, Miss Teresa Teng, in the drama.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *