Peng Guan Ying | Weibo Update | Goodbye Zhuang Guo Dong

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying | Weibo Update | Goodbye Zhuang Guo Dong – 06/25/2024
It turns out that someone really holds on to memories which last longer than the romance.
Goodbye, Zhuang Guo Dong!
The drama page also replied to him as follows:
Treasure the past and move forward to the next journey!
His studio also posted the video.
#”The Tale of Rose” ends#
A scene of romantic fireworks captured during midsummer, with love in the heart, there is no fear of the distance.
Zhuang Guo Dong, thank you for accompanying all the way!

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo | Tạm biệt Trang Quốc Đống – 25/06/2024
Hóa ra có người thực sự ôm lấy kỷ niệm còn lâu dài hơn cả yêu đương.
Tạm biệt, Trang Quốc Đống!
Trang phim cũng trả lời lại cho anh:
Hãy trân trọng quá khứ và tiến về phía trước trên hành trình tiếp theo!

☁️

Phòng làm việc cũng đăng thêm video.
#”Câu Chuyện Hoa Hồng” kết thúc#
Một màn pháo hoa lãng mạn được lưu giữ giữa hè, với tình yêu trong tim thì không ngại khoảng cách.
Trang Quốc Đống, cảm ơn anh đã đồng hành suốt chặng đường!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *