Peng Guan Ying Updates Weibo for 8th Anniversary of Fan Club – 10/15/2021

  Peng Guan Ying Updates Weibo for 8th Anniversary of Fan Club – 10/15/2021

Today is Peng Guan Ying Global Fan Club’s 8th year anniversary. Our idol is sending wishes to his Dandelions early this morning.

Thank you all![给你小心心]
Happy 8th Anniversary! [心] ​​​​

He also posted a video on Tiktok on this special day.

“Taking the benefit of eating this cake [蛋糕]

Sources:


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh cập nhật Weibo mừng sinh nhật fan club – 15/10/2021

Hôm nay là kỷ niệm 8 năm chu niên của nhóm fan club Bành Quán Anh toàn cầu. Thần tượng chúng mình gửi lời chúc đến Bồ công anh sáng sớm hôm nay.

Cảm ơn các em! [给你小心心]
Chúc sinh nhật năm thứ 8 vui vẻ! [心] ​​​​

Anh ấy cũng đăng video Tiktok để mừng ngày đặc biệt này.

“Được hưởng để ăn bánh này [蛋糕]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *