Peng Guan Ying Updates for Beginning of Winter

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Beginning of Winter
Our idol updates Weibo and posts a video on TikTok for the beginning of winter.
“# Today is beginning of winter#
Online waiting for snow”

Sources:


Vietnamese Translation:

  Lập Đông
Thần tượng nhà mình cập nhật Weibo và đăng video trên TikTok vào tiết Lập Đông.
“# Hôm nay là Lập Đông”
Trực tuyến chờ tuyết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *