Peng Guan Ying Updates Weibo with New Fashion Photos – 11/12/2021

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Updates Weibo with New Fashion Photos – 11/12/2021
“Goldfish
Sofa
Wine glass
Set of photos
The story is…
#Buying more clothes which are also fashionable#”
His studio also came to fill in a missing photo and posted the video.
“#Peng Guan Ying alone in the dark night#
Click to see the moving image of boss Peng!”
Sources:

Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh cập nhật Weibo với bộ hình thời trang mới – 12/11/2021
“Cá vàng
Ghế sô pha
Ly rượu
Bộ hình
Câu chuyện là…
#Mua thêm y phục cũng thời thượng#”
Phòng làm việc của anh cũng đến để thêm vào một tấm hình bị sót (tấm hình cuối) và đăng video.
“#Bành Quán Anh một mình trong đêm tối#
Bấm vào để xem hình ảnh động của boss Bành!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *