More Behind-the-Scenes Photos from Drama “The Confidence”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  More Behind-the-Scenes Photos from Drama “The Confidence” – 11/25/2021
Additional dubbing work completed smoothly for drama “Unexpected Falling“.
Also, drama “The Confidence” is currently being broadcast on Shanghai Television.
Two episodes are broadcast every night at 19:45 (CST). We welcome everyone to follow it. Let’s watch together!

Vietnamese Translation:

❄  Thêm hình ảnh hậu trường phim “Dưới Ánh Mặt Trời” – 25/11/2021
Công việc bổ sung lồng tiếng cho phim “Không Hẹn Mà Đến” đã được hoàn thành thuận lợi.
Phim “Dưới Ánh Mặt Trời” hiện đang được phát sóng trên kênh truyền hình Thượng Hải.
Hai tập được phát sóng mỗi buổi tối vào lúc 19h45, mời mọi người chú ý đón xem. Hãy cùng nhau xem nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *