Peng Guan Ying’s 2021 TV Series Recommendation – “The Confidence”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying’s 2021 TV Series Recommendation – “The Confidence”
Our idol updates Weibo to recommend his must-see drama series to the audience and fans.
“Dramatic life, unlimited love!
Follow me with the activity for the excellent drama series recommendation for the annual TV Series Awards. I’m recommending my excellent drama of the year ‘The Confidence‘ to you. You can also leave your excellent drama list of the year under the comments area.”
If you have a Weibo account, then please follow this link to vote for the drama “The Confidence” under the suspense, criminal investigation drama category of the 2021 TV Series Awards.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đề cử phim bộ hay năm 2021 – Dưới Ánh Mặt Trời
Thần tượng chúng mình cập nhật Weibo và đề cử bộ phim hay, đáng xem của anh ấy đến khán giả và fan.
“Cuộc sống đầy kịch tính, tình yêu không giới hạn!
Hãy cùng theo tôi tham gia hoạt động đề cử phim bộ hay cho ‘Giải thưởng phim bộ’ hàng năm. Tôi xin đề cử phim bộ hay của tôi trong năm – ‘Dưới Ánh Mặt Trời‘ – đến với các bạn. Các bạn hãy cùng để lại danh sách phim truyền hình hay trong năm của mình dưới phần bình luận.”
Bạn nào có dùng Weibo thì hãy bấm vào link này để bầu chọn phim “Dưới Ánh Mặt Trời” trong hạng mục phim điều tra tội phạm hồi hộp cho Giải thưởng phim bộ năm 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *