Drama “Have a Crush on You” Finishes Filming

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  Drama “Have a Crush on You” Finishes Filming – 12/15/2021

Drama “Have a Crush on You”, adapted from the novel of the same name, has finished filming. Time goes by, only love does not change. Saying goodbye today, let’s look forward to “Have a Crush on You”.
Our idol also posts a group picture to say goodbye to Dr. Ning and even posts a video on Douyin.

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đóng máy
Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, vừa đóng máy. Thời gian trôi đi, chỉ còn lại tình yêu không biến đổi. Hôm nay tạm biệt! Mong chờ phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”.
Thần tượng chúng mình cũng đăng tấm hình của cả đoàn phim trong buổi đóng máy để tạm biệt Bác sĩ Ninh. Anh ấy còn đăng cả video trên Douyin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *