More Photos from Wrapping of Drama “Have a Crush on You”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  More Photos from Wrapping of Drama “Have a Crush on You

Here are more photos from the wrapping of drama “Have a Crush on You” after 120 days of filming. Can you find our idol in the group photos?
Also, there are some photos of the handsome father and cute son (Dr. Ning Zhi Qian and Ning Xiang) from this drama.
“‘Have a Crush on You’ Finishes Filming
The story of neurosurgery is still unfolding.
The chapter of love is not over yet and is to be continued.
Looking forward to see you again!”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Thêm hình ảnh của phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”
Hãy cùng xem thêm hình ảnh trong buổi đóng máy phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” sau 120 ngày quay phim. Các bạn có nhìn ra thần tượng chúng mình trong hình cùng cả đoàn phim hay không?
Còn có vài tấm hình của ông bố điển trai cùng con trai thật dễ thương (Bác sĩ Ninh Chí Khiêm và Ninh Tưởng) trong phim.
“Phim ‘Nghe Nói Em Thích Tôi’ đóng máy
Câu chuyện về phẫu thuật thần kinh vẫn đang diễn ra.
Văn chương ngôn tình vẫn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục.
Mong gặp lại các bạn!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *