New Photo for Drama “Unexpected Falling” – 01/28/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  New Photo for Drama “Unexpected Falling” – 01/28/2022

“The year of the tiger is coming, and let’s welcome the new year (new spring). Everything can be promising as expected, and all wishes can come true. [许愿虎]

#Drama Unexpected Falling# [虎爪比心] ​​​​”

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling”), 01/28/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới của phim “Không Hẹn Mà Đến” – 28/01/2022

“Năm Dần sắp đến, cùng chào đón tân xuân. Vạn sự đều có thể như mong đợi, mọi nguyện ước đều thành hiện thực! [许愿虎]

#Phim Không Hẹn Mà Đến# [虎爪比心] ​​​​”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *