Happy Lunar New Year from Our Page

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Happy Lunar New Year from Our Page
Our page made this video to send new year’s wishes to our idol for Lunar New Year 2022.
Wishing him luck in the year of the Tiger, just like a tiger 🐅 with wings 🦅!
Thanks to Dandelions for following our page as we accompany him and continue to support him while waiting for the curtains to rise.
Happy Lunar New Year 2022 to everyone!

Vietnamese Translation:

❄  Chúc mừng năm mới 2022
Trang chúng mình làm video này để nhắn gửi lời chúc năm mới đến thần tượng nhà mình nhân dịp Tết 2022.
Chúc anh ấy “Hổ niên đại cát, như hổ 🐅 thêm cánh 🦅!”
Chúng mình cảm ơn các Bồ công anh đã theo dõi trang, cũng như đồng hành cùng anh và tiếp tục ủng hộ anh ấy để chờ đợi lúc bức màn sân khấu vén lên.
Chúc tất cả năm mới vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *