Airing Schedule for Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Airing Schedule for Drama “Two Conjectures About Marriage” – 02/21/2022
Peng Guan Ying Studio posts the airing schedule for the drama.
“The schedule for programmer Yang Zheng @Peng Guan Ying has been released. How to adjust work and life and what problems will there be in speed dating flash marriage, follow the pace to catch up.”
Our idol also updates with Yang Zheng’s plan for marriage.
“Yang Zheng
High efficiency marriage with dating resume, meeting to do 324-question exam, playing a big risk with marriage proposal.”

Vietnamese Translation:

❄  Lịch chiếu phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 21/02/2022

Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng lịch chiếu phim.

“Lịch trình cho lập trình viên Dương Tranh @Bành Quán Anh đã được công bố. Điều chỉnh công việc và cuộc sống như thế nào, hẹn hò cấp tốc và cuộc hôn nhân chớp nhoáng sẽ gặp vấn đề gì, hãy cùng theo dõi tiết tấu để bắt kịp nhé.”
Thần tượng chúng mình cũng đăng kế hoạch kết hôn của Dương Tranh.
“Dương Tranh
Kết hôn hiệu quả cao qua hồ sơ hẹn hò, thực hiện kiểm tra với 324 câu hỏi, và chơi trò mạo hiểm lớn để cầu hôn.”

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *