Photo from Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photo from Drama “Thin Ice” – 05/29/2022

Filming for group B of drama “Thin Ice” has completed smoothly. We wish for the the remaing filming to go well and for high viewer ratings. Until we meet, let’s calmly wait for “Thin Ice” to come.

(The cast took a picture with actor Wang Jin Song as he has wrapped up filming for this drama.)


Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Băng Mỏng” – 29/05/2022

Tổ B của phim “Băng Mỏng” đã hoàn thành cảnh quay ổn thỏa. Chúc cho phần quay phim còn lại đều thuận lợi, mang đến thành tích rạng rỡ. Yên tịnh chờ đời đến lúc gặp gỡ “Băng Mỏng”.

(Dàn diễn viên cùng nhau chụp hình lưu niệm sau khi diễn viên Vương Kính Tùng hoàn thành cảnh quay.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *