More Photos from Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  More Photos from Drama “Thin Ice” – 06/25/2022

Spy mystery, silent duel…
“Chen” entering into the abyss, “Qian” welcoming the dawn.
All Dandelions congratulate our big brother Peng Guan Ying for finishing filming. Let’s look forward to seeing Chen Qian soon. ​​​​

Rewarded a whole day of Chen Qian, tomorrow there’ll be big brother Peng Guan Ying reading “The Poem for You”.
⏰ On June 26th at 10 p.m. (CST), Peng Guan Ying will be reading the poem “Fireflies” by poet Ye Hui.

Sources:

  • Weibo @彭冠英全球后援会 (Peng Guan Ying Global Support Group), 06/25/2022: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 25/06/2022
Điệp vụ bí ẩn, thầm lặng đối đầu.
“Trần” vào trong vực thẳm, “Thiển” đón ánh sáng bình minh.
Tất cả Bồ công anh xin chúc mừng anh trai Bành Quán Anh đã đóng máy, mong sớm ngày gặp Trần Thiển.

Đã thu hoạch cả một ngày xem Trần Thiển, ngày mai sẽ có đại ca Bành Quán Anh trong chương trình “Vì Bạn Đọc Thơ”.
⏰ Ngày mai (26 tháng 6) lúc 10 giờ tối, Bành Quán Anh sẽ đọc tác phẩm “Con đom đóm” của nhà thơ Diệp Huy cho bạn nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *