Photo for Mid-Autumn Festival

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photo for Mid-Autumn Festival – 09/10/2022

Cinnamon fragrance at the jade palace, the moonlight fills the world. ​​​​
Wishing big brother Peng Guan Ying and Dandelions a Happy Mid-Autumn Festival!
In the sea of ​​lights every year, what mooncakes do you eat this year to enjoy the moon?
On the picture is verse from the poem “Viewing the Moon, Thinking of You”:
“As the bright moon shines over the sea,
From far away you share this moment with me.”


Vietnamese Translation:

❄  Hình cho dịp Tết Trung thu – 10/09/2022

Quế hương hợp quỳnh lâu, ánh trăng chiếu khắp nhân gian.
Chúc anh trai Bành Quán Anh cùng các Bồ công anh Tết Trung thu vui vẻ!
Trong biển cả muôn ánh đèn hàng năm, ăn bánh gì ngắm trăng năm nay?
Trăng sáng mọc trên mặt biển, Khắp chân trời cùng chung khoảnh khắc này.
Trên hình là câu trong bài thơ Vọng Nguyệt Hoài Viễn:
“Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì”
(Vầng trăng sáng mọc trên biển khơi,
Khắp chân trời cùng chung khoảnh khắc này.)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *