Photo from Drama “Have a Crush on You” for Mid-Autumn Festival

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  Photo from Drama “Have a Crush on You” for Mid-Autumn Festival  – 09/08/2022
When lovely flowers are blooming during the full moon (during perfect happiness), being accompanied by the beauty, with the full moon, love is complete. “Couple” Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) are so sweet being together with each other, so just expect for never ending happiness during the Mid-Autumn Festival! There is much more excitement and romance from @Tencent Video, so let’s look forward to it!

•  Source: Weibo 电视剧听说你喜欢我 (Drama “Have a Crush on You”), 09/10/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” vào dịp Tết Trung thu – 10/09/2022
Khi hoa nở trăng tròn, có giai nhân kề cận bên. Trăng tròn, tình yêu cũng trọn vẹn viên mãn. “CP” Ninh Chỉ Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) ngọt ngào bên nhau, chỉ mong rằng hạnh phúc không ngừng vào Tết Trung thu! Sẽ còn thêm nhiều sự thú vị và lãng mạn với Video Đằng Tấn, hãy cùng trông chờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *