New Photo from Drama “The White Castle” for Mid-Autumn Festival

Bấm vào để xem tiếng Việt

  New Photo from Drama “The White Castle” for Mid-Autumn Festival – 09/05/2022

Being away from home and meeting a wise teacher, exploring the world and being together at this time is another kind of reunion. Drama “The White Castle” brings four heroes of the emergency department, Wang Yang Ming (Peng Guan Ying), Lu Yi (Tu Song Yan), Zu Wen Da (Gao Xin), and Liu Fei (Xiong Zi Qi) to wish everyone good health, and always be happy and peaceful.

#Double happiness with Mid-Autumn Festival and Teachers’ Day# ​​​​

Source:


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới phim “Lâu Đài Trắng” vào dịp lễ Trung thu – 10/09/2022

Tha hương gặp gỡ bậc thầy đáng kính, xông pha thiên nhai cùng nhau vào thời điểm này là một kiểu đoàn viên khác biệt. Phim “Lâu Đài Trắng” đem đến tứ kiệt của khoa cấp cứu, Vương Dương Minh (Bành Quán Anh), Lộ Dịch (Đồ Tùng Nham), Tổ Văn Đạt (Cao Hâm), Lưu Phi (Hùng Tử Kỳ), xin chúc mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc lâu dài và luôn an lành.

#Niềm vui nhân đôi dịp Tết Trung thu và Ngày nhà giáo#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *