Black and White Poster for Drama “Unexpected Falling” #2

Bấm vào để xem tiếng Việt

  New Photo from Drama “Unexpected Falling” – 10/29/2022
It’s the lingering, sentimental love chase and scheming with each other in the heart hunting game. The gentle, flowing water (referring to gentle Ruan Zhen Zhen) meets the high mountains (referring Gao Jun), crossing the thorns just to accompany each other.

Source: Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling”), 10/29/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới trong phim “Không Hẹn Mà Đến” – 29/10/2022

Cuộc truy đuổi tình yêu xót xa bùi ngùi triền miên và toan tính lẫn nhau trong trò chơi săn tim. Dòng nước chảy êm đềm ôn nhu như Nguyễn Chân Chân gặp ngọn núi cao sơn như Cao Tuấn, vượt qua chông gai chỉ để đồng hành cùng nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *