More Photos from Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  More Photos from Drama  “Unexpected Falling” – 10/31/2022
Photo from drama page:
The bubble of happiness shatters as it is trapped in a difficult predicament. Beneath the splendid appearance, there are hidden emotions that are unknown. Gao Jun (Peng Guan Ying) calculates and exhausts his mind to seek the truth. From November 2nd, come to Youku to break through the difficulties together and grow with endurance.
Our idol also posts a new photo:
Destined to meet as expected.
An enemy? Or a friend?
@Actor Wang Jin Song

Vietnamese Translation:

❄  Hình trong phim “Không Hẹn Mà Đến” – 31/10/2022

Hình do trang phim đăng:

Bong bóng hạnh phúc vỡ tan và bị vùi lấp trong hoàn cảnh gian nan khó xử. Bên dưới vẻ ngoài lộng lẫy ẩn chứa những cảm xúc mờ ám dâng trào không ai biết rõ. Cao Tuấn (do Bành Quán Anh đóng) tính toán tận hết tâm tư để tìm kiếm sự thật. Từ ngày 2 tháng 11, hãy đến với Youku để cùng nhau vượt qua khó khăn và trưởng thành bằng sự kiên nhẫn.

Thần tượng chúng mình đăng hình mới cho phim.
Duyên phận như hẹn mà đến!
Là địch? Hay là bạn bè?
@Diễn viên Vương Kính Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *