Black and White Poster for Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Black and White Poster for Drama “Unexpected Falling” – 10/29/2022

#”Unexpected Falling” poster of the story of choosing love”#
There are doubtful points one after another which are difficult to distinguish between true and false. Lingering and struggling between sweet love and rational reality, “choose love” means being in a deep dilemma.
From November 2nd, let’s follow Youku together and watch Ruan Zhen Zhen (Cai Wen Jing) and Gao Jun (Peng Guan Ying), as they try to find true love in a dense fog.
#Cai Wen Jing and Peng Guan Ying’s new drama poster in black and white (like an Oreo)# ​​​​

Source: Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling”), 10/29/2022


Vietnamese Translation:

❄  Poster trắng và đen của phim “Không Hẹn Mà Đến” – 29/10/2022

#Poster “Không Hẹn Mà Đến” mang cảm giác của câu chuyện lựa chọn tình yêu#
Các điểm nghi ngờ chồng chất, thật giả thật khó phân biệt. Chần chừ và giằng co giữa tình yêu ngọt ngào và hiện thực lý trí, “chọn tình yêu” nghĩa là rơi vào tình thế lưỡng nan.
Từ ngày 2 tháng 11, hãy cùng Youku theo dõi phim, xem Nguyễn Chân Chân (Thái Văn Tịnh) và Cao Tuấn (Bành Quán Anh) tìm kiếm tình yêu đích thực trong sương mù.

#Poster phim mới của Thái Văn Tịnh và Bành Quán Anh với phong cách trắng và đen (như chiếc Oreo)#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *