Countdown to 2 days of waiting for drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  Countdown to 2 days of waiting for drama “Unexpected Falling” – 10/31/2022
Good at disguising, skillfully setting up traps, Lawyer Gao Jun has too many secrets. The countdown is 2 days, so please look forward to it! ​​​​

Vietnamese Translation:

❄  Đếm ngược 2 ngày chờ đón phim “Không Hẹn Mà Đến” – 31/10/2022
Đếm ngược 2 ngày chờ đón phim “Không Hẹn Mà Đến”
Giỏi ngụy trang, khéo léo bố trí ván cờ, luật sư Cao Tuấn có quá nhiều bí mật. Đếm ngược chỉ còn 2 ngày nữa, hãy cùng chờ đón phim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *