Peng Guan Ying Posts New Photos

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying Posts New Photos – 11/01/2022

Tomorrow
Unexpected Falling” is coming.

In addition, his studio also posts a video of this photoshoot.

On the 1st day of November, our studio is bringing a perk to fans , boss in a blue suit version.

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng bộ ảnh mới – 01/11/2022

Ngày mai
Không hẹn mà đến

Phòng làm việc cũng đăng thêm video của buổi chụp ảnh.

Vào ngày đầu tiên của tháng 11, phòng làm việc đem đến phúc lợi – boss trong phiên bản bộ vest màu xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *