Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/04/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/04/2022

Time flies like the surging waves, stirring up the joys and sorrows of life. Walk into the hustle and bustle, and find the truth of fate together with Ruan Zhen Zhen (Cai Wen Jing) and Gao Jun (Peng Guan Ying).
Drama “Unexpected Falling” is being broadcast on Youku every night at 18:00 (CST). ​Let’s wait to watch it on time!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

Sources:
Weibo @优酷 (Youku), 11/04/2022
Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling”), 11/03/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 04/11/2022
Thời gian trôi nhanh như những cơn sóng trào dâng, khuấy động bao niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Hãy cùng Nguyễn Chân Chân (Thái Văn Tịnh) và Cao Tuấn (Bành Quán Anh) bước vào ồn ào huyên náo và tìm ra hiện thực của số phận.
Phim “Không Hẹn Mà Đến” đang được phát trên Youku, vào 18h mỗi đêm, hãy đón xem đúng giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *