Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/08/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying Studio Posts Photo from from Drama “Unexpected Falling” – 11/08/2022
He’s the master in setting up the game, which is confusing and impossible to unravel, and we’re getting lost in the chessboard set up by boss Peng Guan Ying.
It’s the powerful aura that can be felt through the screen, and the studio members are trembling.
For those that are watching the latest episodes, did you pick up a clue on the real identify of “Gao Jun”? Who is he? If you are just glancing by, you’ll miss that important detail.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

Sources:  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/08/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 08/11/2022
Cao thủ bày trò rối rắm khó phân, khiến cho mọi người bị lạc mất trong ván cờ của boss Bành Quán Anh.
Khí chất mạnh mẽ ấy có thể cảm nhận được qua màn hình, khiến cho nhân viên phòng làm việc phải rùng mình.
Các bạn hiện đang theo dõi những tập phim vừa chiếu, bạn có phát hiện manh mối liên quan đến thân phận thật sự của “Cao Tuấn” hay không? Anh ấy là ai? Nếu xem lướt qua thì sẽ bỏ mất chi tiết quan trọng ấy.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *