Weibo Score of 7.9 for Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Weibo Score of 7.9 for Drama “Unexpected Falling” – 11/08/2022

The drama page has shared news about drama “Unexpected Falling” having a Weibo score of 7.9.

Weibo score has opened.
For the first time, our team is sending our thanks to all of you for your love.

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Không Hẹn Mà Đến” mở điểm 7.9 trên Weibo – 08/11/2022

Trang phim chia sẻ tin phim “Không Hẹn Mà Đến” vừa mở điểm đánh giá với số điểm 7.9 trên Weibo.

Weibo vửa mở điểm đánh giá.
Đoàn phim lần đầu đến để cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên Youtube

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *