Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/08/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/08/2022
Look at the photo stills and unlock tonight’s plot ahead of time!
Zhen Zhen gradually begins to take the initiative to break out and penetrates deeply through the dense fog to seek the truth. At what critical moment will the identity of the pretender Gao Jun be revealed?
The drama is broadcast exclusively on Youku at 6 o’clock tonight! ​​​

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 08/11/2022

Hãy xem ảnh tĩnh và giải khóa trước những tình tiết trong tập phim được chiếu đêm nay!
Chân Chân dần dần bắt đầu chủ động phá vòng vây và đi sâu vào trong sương mù để tìm kiếm chân tướng. Thân phận kẻ ngụy trang của Cao Tuấn sẽ được vạch trần ra vào thời khắc quan trọng, mấu chốt nào?
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku vào lúc 6 giờ tối nay!

🎥Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên Youtube

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *