Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/09/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/09/2022
Ruan Zhen Zhen is growing up step by step by relying on the agility of independent thinking and the courage to take the initiative to break out. Gao Jun jumps into the game, and his identity is peeled off layer by layer. Who is building the walls and establishing the labyrinth, and who is picking up the clues leading to the end of this puzzle. At the end of the story, is it a warm redemption or a desolate abyss?

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 09/11/2022
Nguyễn Chân Chân đang từng bước trưởng thành nhờ vào sự nhạy bén với lối tư duy độc lập và can đảm để chủ động phá vòng vây. Cao Tuấn đã lao thân vào cuộc chơi, và thân phận của anh ta từng lớp một bị vạch ra. Ai đang xây bức tường cao và tạo dựng nên mê cung, và là ai nhặt được manh mối dẫn đến kết thúc trong bức tranh ghép hình này?
Kết thúc câu chuyện là sự cứu rỗi ấm áp hay là vực thẳm hoang vắng, tiêu điều?

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên Youtube

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *