Peng Guan Ying Announces Live Stream Event

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying Announces Live Stream Event

#Special Mission of the Star#
I am coming.
Let’s unlock the new identity together!
See you at tomorrow’s live stream!

Peng Guan Ying and Cai Wen Jing will appear at the Sina building for the live stream event on 11/10/2022 at 15:00 (CST).

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

•   Source:  Weibo @彭冠英, 11/09/2022 at 16:12 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh thông báo tin về buổi live stream

Tôi đến đây.
Hãy cùng nhau mở khóa thân phận mới.
Hẹn gặp bạn trực tuyến vào ngày mai!

Bành Quán Anh và Thái Văn Tịnh sẽ xuất hiện trong sự kiện live stream tại trung tâm Sina vào lúc 15:00 (giờ Trung Quốc) ngày 10/11/2022.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *